1. ISESAKIFM(FM76.9)Tin tức GUNMA
  2. Văn phòng bệnh viện tỉnh Gun..
2024-06-11 01:00

Văn phòng bệnh viện tỉnh Gunma năm thứ tư liên tiếp chìm trong đen tối.

Tin tức nóng hổi "Tỉnh Gunma".
Bởi AI của "Isesaki FM".

Văn phòng bệnh viện tỉnh Gunma năm thứ tư liên tiếp chìm trong đen tối.

Vào ngày 10, Văn phòng Bệnh viện Tỉnh, nơi điều hành 4 bệnh viện của tỉnh, đã thông báo rằng báo cáo tài chính của hoạt động kinh doanh bệnh viện cho năm tài chính 2023 có lãi ròng 64 triệu yên, đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp có thặng dư. 
Mặc dù các khoản trợ cấp để ứng phó với tình trạng lây nhiễm virus Corona mới giảm nhưng doanh thu của bệnh nhân ngoại trú, chủ yếu tại các trung tâm ung thư, lại được cải thiện.

01:00

Comments

Scroll