1. ISESAKIFM(FM76.9)Tin tức GUNMA
  2. Prefeitura sẽ được tỉnh Gunm..
2024-06-11 01:00

Prefeitura sẽ được tỉnh Gunma quy hoạch thường xuyên phù hợp với môi trường dân cư thông thường từ năm 2025.

Tin tức nóng hổi "Tỉnh Gunma".
Bởi AI của "Isesaki FM".

Năm 2015, tỉnh Gunma đã chỉ định toàn bộ khu vực theo Luật Quy định về kè.

Về luật quy định kè để ngăn ngừa lở đất, chúng tôi đã thông báo rằng toàn bộ tỉnh sẽ được chỉ định là khu vực quy định vào tháng 5 năm 2025.
Bất kể mục đích gì, việc xây dựng đều cần phải có giấy phép của tỉnh tùy thuộc vào chiều cao và diện tích của bờ kè. 
Các thành phố cốt lõi Maebashi và Takasaki sẽ thiết lập các khu vực riêng.
Toàn bộ khu vực đã được đặt dưới sự quản lý vì có nguy cơ các công trình kè nguy hiểm, chẳng hạn như đầu cơ bất hợp pháp, có thể tập trung ở đó.

01:00

Comments

Scroll